1. táta centrum je prostor určený pouze pro táty 


Důležité upozornění!
Nabízíme 10 míst denně rodičům, kteří nemají možnost hlídání pro děti 1. a 2. třída a dále školkové děti. Přednost mají děti samoživitelek, sester, lékařů, policistů a hasičů.
Hlídání lze využít i jednorázově i na omezený časový úsek. S dětmi jsme schopní se učit.
Stravu si mohou děti přinést z domu nebo zajistíme od naší cateringové firmy

Bližší informace Vám poskytneme pouze na tel.: 777 790 432
S pozdravem Mgr. Jana Miletínová

č. projektu CZ03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003244                             Aktivní web pro všechny táty

Tento web je věnovaný tátům na rodičovské dovolené a nejen jim. Podporujeme aktivní otcovství.

Jeslí, jesliček, školek, školiček je mnoho, ale centra pro táty, kde by byli pouze oni se svými dětmi je velmi málo.

Dovolujeme si Vám nabídnout první vlaštovky.           První dvě centra, která podporuje 1. táta centrum se nachází na  Praze 5 , U Teplárny 3,                                            a Praze 9, Teplická 17,