1. táta centrum je prostor určený pouze pro táty 

č. projektu CZ03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003244                             Aktivní web pro všechny táty

Tento web je věnovaný tátům na rodičovské dovolené a nejen jim. Podporujeme aktivní otcovství.

Jeslí, jesliček, školek, školiček je mnoho, ale centra pro táty, kde by byli pouze oni se svými dětmi je velmi málo.

Dovolujeme si Vám nabídnout první vlaštovky.           První dvě centra, která podporuje 1. táta centrum se nachází na  Praze 5 , U Teplárny 3,                                            a Praze 9, Teplická 17,