PRVNÍ TÁTA CENTRUM

+420-777 790 394

"Táto víš co? Pošleme mámu do práce, protože s Tebou je větší legrace"

Evropská Unie

Projekt  Zařízení péče o dítě Ješkohlíd registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000665 prioritní osa OPZ

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovníhoa soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci .

1. táta centrum je prostor určený pouze pro táty

1. táta centrum je prostor určený pouze pro táty

Tento web je věnovaný tátům na rodičovské dovolené a nejen jim. Podporujeme aktivní otcovství.

Jeslí, jesliček, školek, školiček je mnoho, ale centra pro táty, kde by byli pouze oni se svými dětmi je velmi málo.

Dovolujeme si Vám nabídnout první vlaštovky.

První dvě centra, která podporuje 1. táta centrum se nachází v Praze 5 , U Teplárny 3 a v Praze 9, Teplická 17,

Adresa

U Strže 401/4
Praha 4, 14002

Telefon

Telefon : +420-777 790 394

e-mail

info@prvnitatacentrum.cz

© Copyright 2021 Ješkohlíd s.r.o. - All Rights Reserved